home
logo StudioPoses
  • © StudioPoses.nl | KVK 60210699 | BTW NL853810655B01 0

Green Card Lottery voor de Verenigde Staten (USA)
Stacks Image 13814
Stacks Image 13816
Dit is de permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten, de Amerikaanse groene kaart (Green card) stelt een niet-Amerikaans staatsburger in staat om legaal in de Verenigde Staten te wonen en daar legaal te werken zonder de verplichting om in het bezit te zijn van een Amerikaans Visum. Jaarlijks halen zo’n 55.000 mensen hun Green card dankzij de trekking van de Amerikaanse regering.
2023: Er doen jaarlijks 9 Miljoen mensen mee. Ongeveer 3 miljoen leveren geen juiste papieren, gegevens of onjuiste pasfoto's aan deze doen niet mee aan de lotterij. De inschrijfkosten zijn $39,- p.p.
Foto Green card
De US State Department is zeer specifiek in haar eisen voor de aanlevering van foto's.
Deze eisen variëren van hoe de foto moet worden genomen, de achtergrond, bepaalde posities tot technische zaken als kleur, formaat en elektronisch format.Een identiteitsbewijs met foto moet minder dan zes maanden oud zijn. Wij maken deze specifieke foto's.
Moet ik foto's aanleveren van mijn echtgeno(o)t(e) en kind(eren)?
Ja, de foto vereiste heeft betrekking op alle mensen die eventueel in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning (een Greencard). Als u getrouwd bent, met kinderen jonger dan 21 jaar, zal er vanuit worden gegaan dat uw kinderen met u mee zullen komen. Daarom zullen ook zij een foto moeten aanleveren.
If a new digital image is taken, it must meet the following specifications:

Image file size:
The maximum image file size is 240 KB

Image resolution and dimensions:
Minimum acceptable dimensions are 600 pixels (width) x 600 pixels (height). Image pixel dimensions must be in a square aspect ratio (meaning the height must be equal to the width).

Image Color Depth:
Image must be in color (24 bits per  pixel). 24-bit black and white or 8-bit images will not be accepted.
RDW rijbewijs verlengen
RDW

UITLEG RDW RIJBEWIJS