home
logo StudioPoses
  • © StudioPoses.nl | KVK 60210699 | BTW NL853810655B01 | StudioPoses is een onderdeel van Poses Fotografie 0

Wil je een pasfoto visum of babypasfoto's laten maken?
Kom dan naar StudioPoses, wij maken meer dan 8.000 pasfoto's per jaar en hebben de laatste 4 jaar 6 fouten pasfoto's.
Officiële documenten
Wij maken pasfoto's voor alle officiële documenten in Nederland zoals paspoortfoto's, rijbewijsfoto's (RDW erkend) en ID-kaartfoto's. Ook maken visumfoto's en foto's voor andere buitenlandse documenten. Ook specialist in de GREEN CARD USA. Wij kunnen foto's voor bijna ieder land maken. Geef bij het maken van de pasfoto aan voor welk document je de pasfoto nodig hebt en wij zorgen ervoor dat de foto aan de eisen voldoet!
100% garantie
Je foto wordt gemaakt door een gecertificeerde fotograaf. We gebruiken officiële software waarmee we extra nauwkeurig kunnen zien of de foto aan de eisen voldoet. Vervolgens drukken we de foto op fotopapier. Onze pasfoto's worden 99,9% direct goedgekeurd. Wanneer de ontvangende instantie de foto toch afkeurt, krijgt u gratis nieuwe pasfoto's.
Do you want to have a passport photo visa or baby passport photos taken?
Then come to StudioPoses, we take more than 8,000 passport photos per year and have had 6 passport photo errors in the last 4 years.
Official documents
We take passport photos for all official documents in the Netherlands, such as passport photos, driver's license photos (RDW recognized) and ID card photos. Also take visa photos and photos for other foreign documents. Also specialist in the GREEN CARD USA. We can take photos for almost any country. When taking the passport photo, indicate for which document you need the passport photo and we will ensure that the photo meets the requirements!
100% guarantee
Your photo will be taken by a certified photographer. We use official software that allows us to see extra accurately whether the photo meets the requirements. We then print the photo on photo paper. Our passport photos are 99.9% approved immediately. If the receiving agency rejects the photo, you will receive new passport photos free of charge.
Stacks Image 91459
RDW ERKEND FOTOGRAAF
Onze pasfotoservice is RDW erkend. Binnen 2 werkdagen je rijbewijs ophalen.
Wij kunnen de verlenging en uitbreiding categorie meteen afwerken in onze studio. U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis voor deze aanvraag.

  • Wij maken eerst een professionele pasfoto volgens de richtlijnen van de RDW.
  • Wij uploaden de digitale foto incl je gegevens naar het RDW. De richtlijnen en de kwaliteit van de pasfoto wordt direct gecontroleerd.
  • U zet meteen uw digitale handtekening, deze komt uiteindelijk op uw rijbewijs.
  • U ontvangt van het RDW een e-mail ter bevestiging. Volg de instructies die in de mail staan.
  • Met de telefoon en je DigiD app rondt u de aanvraag verder af.
  • U krijgt een mail van de RDW dat je rijbewijs klaar ligt bij de gemeente.
Stacks Image 91413
Pasfoto's laten maken in Tilburg?
Studio Poses !De afgelopen jaren hebben wij meer dan 100.000 pasfoto's gemaakt.

Met maar slechts 1% afkeur kun je ons de beste pasfotograaf van Tilburg noemen.


- onze ruime pasfoto hoek
- toegankelijk voor rolstoelgebruikers

- pasfoto's
- RDW Erkend rijbewijs foto's
- visumfoto's


StudioPoses zit tegenover Happy ItalyStacks Image 91369

In het geval dat onze foto's binnen 30 dagen afgekeurd worden, maken wij gratis nieuwe,
tegen vertoning van het afkeurrapport en de complete set afgekeurde foto's.

Uitleg RDW Rijbewijs Online